За проекта

Чрез реализиране на филма, сайтът се отваря за достъпът на хората до култура и тяхното наследство. Стимулираме социалното приобщаване, активното участие на младите хора в процесите, насърчаването на творческо поколение и достъпа му до култура посредсвом инициативата “Сподели историята си”.

Песента “ Родопа, моя планино” е записана в студио от певица и музикант от ансамбъл “Тракия” на доброволни начала.

Чрез създаването на филма, в който ще документираме теми свързани с културното наследство и звученето му в съвремието, и чрез излъчването му в сайта, то те ще станат по-достъпни до публиката и лесни за разпространение.

Анастас Дафов

Анастас Дафов е автор и композитор на песента “Родопа, моя планино”. Във филма присъстват интересни факти за живота, който е водел като малък, за корените, за нуждата от българска народна музика. Може да разберете интерсни факти от написаните текстове и музика през годините.

Родопската песен – тя не се пее с глас, а с душа. 

~ Родопска мъдрост

Текст на песента

.

Родопа, моя планино,

воршкове бели повдигни

и си далеко погледни, 

нах твоине мили сестрици

Рила и Стара планина.

Нах твоине братя по-големи

Пирин белосан и снажен.

Погледни, моя планино, 

твоите мили сестрици

от хубави по-хубави,

от гиздави по-гиздави.

Ала ти, моя планино,

от всички си най-хубава, 

най-хубава, най-каматна.

От тебе са, моя планино,

раснали и пораснали, 

девойки тьонки височки, 

юнаци стройни левенти.

С хубост си ги родила,

с ясни гласови дарила.

За тебе са песни запяли,

и каба гайди засвирили.

нашите партньори

Може да ни пишеш

Свържи се с нас, за да разкажеш или покажеш история, която те е впечатлила и ние ще публикуваме най-добрите от тях на нашния сайт.

контакти