Връх “Кръстов” и неговото име

Прочутият връх “Кръстов” е разположен в планинската верига “Градище” в близост до село “Борово”.

Самото име “Кръстов” (ударението пада на последната сричка) е едно от най-старите и красиви имена от именната система около района на Борово.

Как той получава своето име? Наименованието идва в следствие на значимото събитие – донасянето на Христовия Кръст, за което се носи приказка, че брат Йорданчо получил видение.

Така, обаче, през 1990г. местността става по-известна с имено “Кръстова гора”. И така до днес. При всички случаи тези две имена не трябва да бъдат сравянвани или противопоставяни, защото носят както историята на времето, така и на светото място, за което се отнасят.

*Информацията е взета от книгата на Игнат Бедров “История на манастира Кръстова гора”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *