“Родопа, моя планино…”

Родопа, моя планино,

воршкове бели повдигни

и си далеко погледни, 

нах твоине мили сестрици

Рила и Стара планина.

Нах твоине братя по-големи

Пирин белосан и снажен.

Погледни, моя планино, 

твоите мили сестрици

от хубави по-хубави,

от гиздави по-гиздави.

Ала ти, моя планино,

от всички си най-хубава, 

най-хубава, най-каматна.

От тебе са, моя планино,

раснали и пораснали, 

девойки тьонки височки, 

юнаци стройни левенти.

С хубост си ги родила,

с ясни гласови дарила.

За тебе са песни запяли,

и каба гайди засвирили.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *